Wij zijn 3-in-1!

Op 1 januari 2014 fuseerde toenmalig Museum De Cruquius met de Stichting Historisch Museum Haarlemmermeer/Stichting Meer-Historie. De gefuseerde stichting draagt de naam Haarlemmermeermuseum De Cruquius en exploiteert beide musea én de historische vereniging.

Op deze website vind je informatie over Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie. De stichting wordt bestuurd door directeur/ bestuurder Elise van Melis en een Raad van Toezicht onder voorzitterschap van Pieter van de Stadt. Het ligt in de bedoeling om beide musea over een paar jaar te huisvesten op één locatie, bij stoomgemaal De Cruquius.

Raad van Toezicht
Pieter van de Stadt (voorzitter)
Vincent Audiffred (secretaris)
Erik-Jan van Emmerik (financiën)
Ingeborg de Jong

Nicole Mulder

Team
Elise van Melis (directie)
Anneloes Bakker (museale zaken)
Janneke Oldenbeuving (publiekszaken en educatie)
Geertje van Emmerik (communicatie/marketing)
Birgitte Commissaris (zaalverhuur)
Hans Dolman (tentoonstellingen)
|Klasina Sluijter (publiekszaken en ondersteuning)

Het museum draait voor een belangrijk deel op de inzet van ongeveer 250 vrijwilligers en wordt aangestuurd door een professionele staf (samen ca. 4fte).
Informatie over de staf is te vinden onder ‘Team’ en over de vrijwilligers onder ‘Vrijwilligers’.

Informatie
Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius
Kamer van Koophandel  41222705
IBAN: NL64 ABNA 0560815093
Cruquiusdijk 27
2142 ER Cruquius
info@shmdc.nl