Vrijwilligers als brandstof!

Veel werkzaamheden bij Haarlemmermeermuseum De Cruquius worden door vrijwilligers opgepakt. Denk daarbij aan werk aan de balie in de musea, het bijhouden van het archief, het geven van rondleidingen, werken met kinderen, het onderhouden van de panden en machines, maar ook het restaureren van oude gereedschappen en landbouwwerktuigen. 

Het zijn de vrijwilligers die zorgdragen voor het verhaal van Haarlemmermeer door het te vertellen, te bewaren en bewaken. Ze helpen ook in het doen van onderzoek en het verspreiden via o.a. magazine Meer-Historie. Ze maken mogelijk dat Cruquius Museum en Historisch Museum hun deuren kunnen openen voor het publiek en dat Meer-Historie kan blijven zorgen voor de collectie en de archieven. Als een hecht team enthousiaste mensen zorgen zij dat een breed en internationaal publiek kan genieten van dit bijzondere gemaal, het verhaal van de pioniers van de polder en zijn verdere geschiedenis.

Zinvol en samen

Doordat men elkaar regelmatig tegenkomt op bijeenkomsten, weet men elkaar ook buiten de werkgroepen te vinden. Zo ontstaat een fijne samenwerking. Door deze kruisbestuiving wordt het sociale netwerk en activiteiten vergroot en betekent het zijn van vrijwilliger bij onze stichting vaak een vollere persoonlijke agenda. Aangezien er een groter wordende groep vrijwilligers / werkzoekenden behoefte heeft zich vrijwillig in te zetten, pakt de stichting deze maatschappelijke taak serieus op door er voor te zorgen dat er zinvol vrijwilligerswerk voor handen is. We richten ons daarmee ook op de persoonlijke ontwikkeling en het sociale netwerk van onze vrijwilligers. 

Welkom vrijwilliger!

Doe jij hier ook graag een bijdrage aan en denk jij jouw talenten voor ons in te kunnen zetten? Meld je dan aan als vrijwilliger! Er staan altijd vacatures open. Deze kun je vinden bij de vrijwilligerscentrale via www.haarlemmermeervoorelkaar.nl
Wil je meer informatie of een oriënterend gesprek, neem gerust contact op met Anneloes Bakker op maandag, dinsdag, donderdag via 06-58725984 of via abakker@shmdc.nl.

Wat is er te doen 

Onze vrijwilligers zijn werkzaam op onze diverse locaties in de polder; Cruquius Museum in Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp, het depot in de Polderschuur in Vijfhuizen en het depot in de Witte Boerderij in Hoofddorp. De meeste vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden hoofdzakelijk op één van deze vier locaties in één of meerdere werkgroepen zoals:

  • receptie,
  • de rondleiders,
  • de tuinploeg,
  • de stoomploeg,
  • het secretariaat,
  • de onderhoudsploegen,
  • de restauratiegroep,
  • de stokers van het stoomlab,
  • tentoonstellingswerkgroep.

Speciale werkgroepen

De werkgroep archivering is onderverdeeld in collectiebeheer, documentatiegroep en archivering beeldmateriaal en beslaat de archivering van de gehele stichting en heeft bovenstaande deelgroepen met ieder hun eigen expertises. Vrijwilligers van archiefbeheer werken samen om de geschiedenis in alle vormen te verzamelen, te ontsluiten en vindbaar te archiveren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het archiefsysteem Adlib. Er is een nauwe samenwerking met onder andere het Noordhollands Archief.

De Redactiecommissie is verantwoordelijk voor het cultuurhistorisch magazine van de Meer-Historie. Begunstigers van Meer-Historie krijgen, net als u als vrijwilliger, het kwartaalblad in de bus. Financieel wordt het blad mede ondersteund door adverteerders. Vanuit het secretariaat wordt daar acquisitie op gepleegd.

De groep Promotie & Evenementen geeft bekendheid aan de stichting. Zij doen dat door aanwezig te zijn bij evenementen (55+beurs, markten, braderieën) en daar uit te dragen waar de stichting voor staat. Een belangrijk doel is om meer begunstigers te verwerven. Zij werken goed samen met de restauratiewerkgroep die leuke materialen aan kan leveren ter illustratie en ondersteuning.

De groep Luchtvaarthistorie bestaat uit mensen met een binding met luchthaven, KLM of Fokker. De activiteiten richten zich voornamelijk op publicaties van, en het beleggen van bijeenkomsten over luchtvaartgeschiedenis in ruime zin.

De Restauratiewerkgroep is gehuisvest in de Polderschuur aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen. Daar staan onze grotere landbouwobjecten. Een vaste groep van vrijwilligers komt daar wekelijks bij elkaar om de voertuigen en andere objecten te restaureren. Zij treden regelmatig naar buiten bij evenementen ter opluistering van onze promotie, maar zorgen vaker zelf voor de nodige happenings op het land: men bewerkt het land zoals men vroeger deed en trekt daar veel bekijks. Meestal wordt dit uitgevoerd op landbouwgrond Plesmanhoek.